Trgovina na debelo v sochaczewu

Obstaja ne¹teto kolièin trgovcev na debelo, ki temeljijo na proizvodnji in prodaji tradicionalnih mesnih izdelkov na poljskih tleh. Meso na debelo ima hladilna vozila, ki zagotavljajo, da se sve¾e pridelke dostavljajo na prazno mesto v dr¾avi, zlasti meso skeletnih mi¹ic skeletnih ¾ivali z vhodnimi tkivi in nekaterimi notranjimi organi. Znaèilno je, da je meso obièajno izrazito truplo predstavnikov razliènih vrst sesalcev in ptic, zaklanih v potro¹ni¹ke znake, ki so posledica vzreje ali iskanja v naravnem ozadju.

Meso se redko u¾iva surovo, t.j. takoj po usmrtitvi ¾ivali, vendar je obièajno toplotno proizvedeno: kuhano, ocvrto, peèeno ali du¹eno. Veletrgovci na debelo ponujajo proizvode iz polnega obsega, ki se veèinoma proizvajajo iz svinjine, govejega mesa in perutnine. Nutricionisti so razlikovali med svetlim in rdeèim mesom, vendar ta delitev nikakor ni povezana z barvo, temveè se poveèuje le na koncentracijo mioglobina v mi¹iènih vlaknih. Belo meso je pi¹èanec, puran, zajec, teletina in noj, pri èemer je rdeèe meso govedina, svinjina, konjsko meso, ovèje meso, meso iz divjaèine, koza, raca in gos.

Mesni izdelki ¾ivalskega belega mesa, ki jih dobavljajo trgovci na debelo, vsebujejo manj ma¹èob, kar pomeni manj holesterola, od èesar prese¾ek v ¾ivem telesu povzroèa aterosklerozo, ishemièno bolezen srca ali celo srèni napad. Meso je resnièno najbolj¹i vir celostnih beljakovin in vsebuje vse esencialne aminokisline, ki so potrebne za telo. Zoonozni proizvodi iz trgovcev na debelo so tudi nenadomestljiv vir ¾eleza v naravni prehrani, ki je izredno prebavljiva kot katerokoli ¾elezo rastlinskega izvora.