Sprememba videza po prenehanju

Poleg bli¾ajoèe se pomladi ima veliko ljudi tudi mnenja o spremembah, ki najbolj vplivajo na zunanji videz. Celo majhne spremembe so hvalevredni poudarek na poljskem odnosu in samospo¹tovanju, zato se je vredno odloèiti o njih. Metamorfoza lahko ustvari barvo las, ostre kose ali veliko raz¹irjenih las. Naravni lasje niso vedno videti popolni. Zaradi neustrezne oskrbe, pogostih kozmetiènih posegov ali barvanja so redki, dolgoèasni, stari in obèutljivi.

Naravna rast dlak je dolgotrajen proces, ki nam lahko dajemo uèinek dolgih, praktiènih in trajnih las v nekaj urah, zahvaljujoè svojemu slogu. Med drugim lahko razlikujemo med keratin in microring tehnikami. Kak¹ne so razlike med obema postopkoma? Podalj¹evanje las z metodo keratina raèuna na povezovanje pramenov, ki so zakljuèeni z keratinskimi luskami z naravnimi lasmi. Poleg tega je keratin v ko¾i verjetno uporabljen tudi za krhke, suhe ali po¹kodovane lase, ker ima regenerativne lastnosti. Vendar pa se pritrditev trakov za lase z metodo mikroringa izvaja z majhnimi kovinskimi obroèki. Obe tehniki se zbirajo zelo modro in sta namenjeni ¾enskam, ki ¾elijo doseèi uèinek lepe, modne in popolnoma nove prièeske v samo nekaj urah.

Teèaj za negovanje las je standard, èe potrebujete strokovni postopek. Lahko jih vzamete iz frizerjev in make-up umetnikov, ki morajo raz¹iriti svojo ponudbo storitev ali ljudi, ki povezujejo zgornji poklic z bodoèim strokovnim delom. Poleg praktiènega dela je treba razpravljati tudi o vpra¹anjih, ki delujejo dobro pripravljene nasvete za mikroninke in keratin, strukturo las, naèrt in vrsto naravnih las, razliène metode podalj¹anja in zgo¹èevanja las ter indikacije in kontraindikacije za obravnavano operacijo.Poleg tega bo teoretièni del obogatil s potrebno usposobljenostjo in informacijami iz dobro pripravljenega delovnega mesta in odjemalca, podrobnih èlankov in opreme za raz¹iritve las, poteka celotnega zdravljenja in tudi ustrezne nege pritrjenih las, vkljuèno z njihovim vnosom.