Slicer lep e dicer pregledi

Obièajno vidimo rezalnike z rezalniki, v katerih se meso in siri dobavljajo po te¾i. Vendar pa so v velikih gospodinjstvih rezalniki na voljo tudi za domaèo uporabo. Rezalnik èarovnika pa ima napravo, ki se uporablja predvsem v gastronomiji tudi v trgovinah. Stro¹ki za nekaj sto ali celo pol tisoè zlotov na rezalniku za mnoge ¾enske so verjetno preveliki, da bi si lahko privo¹èili, da bi jih kupili doma, ampak da bi jih narezali na majhne rezine pr¹uta na dan.

Za uspeh v podjetjih, zahvaljujoè rezalnikom, lahko kupimo suho meso, narezano na enakomerne, tanke rezine, zaradi èesar nam je zelo enostavno pripraviti vsakodnevne zajtrke ali nove, ki uporabljajo hladne mesne jedi in sir, narezane na tanke rezine. Èe vodimo trgovino, v kateri prodajamo klobase po te¾i, je nakup rezalnika pravilo - danes veliko kupcev ne kupuje klobase ali sira v segmentu, zaradi zgoraj navedenih razlogov - je veliko enostavnej¹e in bolj priljubljeno, da jih hitro kupimo, kot da vlagamo v rezalniku le, domaèo uporabo.

Slicerji, ki so ¾e na voljo v prodaji, so jedi z zelo visoko vrednostjo, ki omogoèajo natanèno in natanèno rezanje klobas na tanke rezine, zahvaljujoè zelo spodbudnim in ¾e premikajoèim se rezilom. Za zagon rezalnikov morate le vklopiti gumb, vendar je njegova uporaba v kombinaciji s tveganjem po¹kodbe va¹e roke, zato morate delovati ¹ele po treningu, tudi izjemno previdno. Èe pa po drugi strani upo¹tevamo vse previdnostne ukrepe, lahko to opremo uporabimo celo celo leto, ne da bi pri tem vsaj ranili prst. Slicerji se pogosto uporabljajo v trgovini, pa tudi v restavracijah, hotelih, podjetjih, ki proizvajajo udobne izdelke, gostinska podjetja in moèi drugih mest. Poleg rezalnika za hladne mesne jedi in sire lahko kupimo tudi stroj za rezanje kruha, ki se nestrpno uporablja ne le v pekarnah, temveè tudi v gospodinjstvih. Na primer, kjer se kruh prodaja v vseh nepreèi¹èenih kruhih, ali pa se kruh peèe samostojno, je ta rezalnik zelo uporaben, ker je rezanje vroèega kruha z no¾em te¾ko.