Razvoj lastnega podjetja

Subiekt Ignacy Rzecki je zapisal vsa na¹a dela v predpomnilniku. V sodobni, v kateri ste ustvarili prodajne zapise. Vendar pa njegov posel ni bil le blago in izdelki, ki so, na primer, majhna avtomobilska veleprodaja, kjer lahko obstaja veè deset tipov zavornih diskov. Pisanje v zvezku ne bo re¹ilo problemov sodobnega poslovne¾a, ¹e posebej, èe bomo uporabili zelo izvirno tehniko shranjevanja, ki je visoko skladi¹èe. Kako si pomagati v tej situaciji?

Podjetje Comarch, pijaèa naj¹ir¹ih razvijalcev programske opreme na svojem trgu in program za shranjevanje wms, ki ga priskrbi, prihaja s pomoèjo. To je edinstvena in zelo napredna ERP programska oprema, ki omogoèa shranjevanje shranjenih izdelkov in materialov. Zbira se iz dveh modulov - Comarch WMS Management in Comarch WMS Magazynier, ki dobro delujeta, skupaj pa imata idealno re¹itev za upravljanje visokoregalnega skladi¹èa.

https://hair-sry.eu/si/

Prvi modul je osnova programa in daje ustvarjanje digitalne razlièice revije. Tak¹na elektronska struktura, ki natanèno ustreza na¹i dejanski razlièici, omogoèa nastavitev posameznih izdelkov, polic in celo prevoznih sredstev, kot so palete. Ustvarjamo dispozicije za skladi¹ènike, definiramo vrednote minimalnih in velikih dr¾av, postavljamo pomen za dano blago. Drugi modul, Comarch WMS Magazynier, je podalj¹ek skladi¹ène roke. Daje prilo¾nost za sprejemanje in izhajanje, tiskanje potrebnih dokumentov in celo etiket. Gre za dopolnitev obièajne naloge prenosa, premikanja, nakupa in inventarizacije blaga. Ta element sprejema navodila delodajalcev, ki poenostavljajo celoten proces upravljanja skladi¹èa.

Program za shranjevanje WMS zagotavlja popolno integriteto s programom Comarch ERP, vendar so kljuèni elementi obeh sistemov loèeni. Tak¹no sodelovanje na krovu komercialnih dokumentov in ne zgodovinskih podatkov omogoèa loèevanje upravljanja skladi¹è od raèunovodskega poslovanja.