Racunovodski urad gorlice

Računovodski urad kot gospodarski subjekt opravlja storitve na področju knjigovodske velikosti, vodenja kadrovske dokumentacije in plačilne listine. Ta pomoč je namenjena drugim gospodarskim subjektom in institucijam ter fizičnim osebam.S sklenitvijo pogodbe se izvajalec, računovodski urad, obvezuje, da bo opravljal naloge v zvezi z izvajanjem davčnega prava, dobrega dela in tudi pravic, povezanih s socialno varnostjo.

Optima Biuro Rachunkowe je bila razvita za poenostavitev dela računovodskih pisarn, ki opravljajo vrsto operacij na različne načine. Modul Optima je popolnoma integriran z računovodskim uradom in vsi podatki se lahko redno spreminjajo in sinhronizirajo. To omogoča računovodji, da začnejo poslovanje brez dodatne prijave.Različni moduli, ki jih ponuja Optima računovodski program, se lahko uporabljajo v razmerjih med silami in tipom podjetja.Na primer, modul Tax Book omogoča neposredne računovodske storitve za podjetja. Omogoča vam predložitev naslova za davek v skladu z najnovejšimi predpisi. Drugi element knjige trgovanja omogoča, da se knjige izdajo v skladu z različnimi zakoni o računovodstvu. Računovodski postopki so avtomatizirani v celoti. Ta element beleži DDV. Omogoča tudi pošiljanje izjav v elektronski obliki.Drugi element osnovnih sredstev omogoča računovodskim pisarnam, da vodijo evidenco osnovnih sredstev za človeka, prav tako pa tudi prave in nematerialne vrednosti. Omogoča tudi uporabo amortizacije. Prav tako samodejno knjiži stroške amortizacije in beleži zgodovino osnovnega sredstva.Modul HR in plačilni seznam izračuna in poda davčne napovedi, izračuna prispevke ZUS. Računovodskim pisarnam omogoča vodenje celotne kadrovske in plačne dokumentacije. Sodeluje s programom Płatnik. Popravi plačilno listo in pošlje informacije davčnemu uradu. Vse to se dogaja v skladu z različnimi predpisi, ki se nenehno posodabljajo.Program Optima je enostaven za uporabo v računovodskih pisarnah in davčnih svetovalcih. Viden je v stacionarnem in servisnem vzorcu, ki je na voljo prek interneta.