Prispevek poljakov k razvoju racunalnistva

Vsak delodajalec je dolžan zaposlenemu zagotoviti varne delovne razmere in ga opisati o tveganjih in nevarnostih pri opravljanju dela na določenem mestu. Gospod mora zagotoviti nadzor in varnost pri eksploziji in požaru.

Tipična naprava, ki se uporablja na območju za dvig ravni požarne varnosti in zaščite pred eksplozijo, so akustični signalizatorji, znani tudi kot zvočni alarmi. Plačati morajo preprosta in glasna akustična opozorila, ki jih bodo dali o neposredni nevarnosti, to je spremembo stanja naprave.Na poljskem trgu je na voljo velik izbor akustičnih naprav. Buzzeri, večtonske sirene, piski in gongi so preprosti. Naprave so lahko električne ali ročne. Najbolj uporabni modeli obstajajo v vgrajenih razredih. So nova velikost, oblika in intenzivnost zvoka.Zelo se uporabljajo vgrajeni elektronski zvočniki, ki jih lahko ustvarimo v odprtinah s premerom približno 22,5 mm. Naprave oddajajo glasen zvok v možnostih okoli 80 dB. Namenjeni so za delo tudi v težkih okoljskih razmerah.Večtonska sirena ima 8, 16 ali 32 različnih tonov in še vedno status svetlobe, zaradi česar je sprejemljivo poudariti opozorilni signal.Sonderji so običajno podani na področju dela. Predvsem v večjih industrijskih trgovinah, kjer je nevarnost eksplozije ali požara veliko boljša kot na čudnih mestih. Signali so pijača iz točk opozorilnega sistema nevarnosti združevanja.