Poudarki las

Mass Extreme

Moja sestra ¹e posebej rada igra s svojimi lasmi, lahko jo urite in jo oèistite. Prav tako se res absorbira, da bi ¾eleli, da bi izgledal odlièno, lahko eno pletivo izbolj¹amo petkrat, vsakiè ko na njih zdrsnejo lasni vlo¾ki ali vstavijo sponke za lase. Najbolj ceni ¹olsko delo in se zbere zanje. Njena nedavna stvaritev je bila prav tako izvirna in ¾elela bi popolno prièesko in obleko. Na prvem mestu je moja mama zapletla par pletenic s trakovi, name¹èenimi v njih. Èez trenutek je to èudovito dekle reklo ne, ne, ne enkrat. Lep¹e bo poèakati v upravljanih laseh ... in zaèelo se je. Pol ure snemanja in modeliranja. Izgledala je èudovito kot edina princesa. Vendar, ko se to zgodi z aristokrati, je zelo hitro spremenilo mnenje. To ne pomeni, da je od zaèetka priprave na izvedbo minilo samo dve uri. Nenadoma ... je popolnoma spremenila koncept, in v njenem slogu je ¹lo toliko manj "nieeee, mi ni v¹eè, ne spomnim se nièesar na poti princese, ki je njena podrejena". Zahtevala je novo prièesko, zlo¾ene lase v perspektivi polnjene koke. Na sreèo, kot sem ¾e zapisal, imamo zdaj tekoèe ustvarjanje njenih zadnjih in zadnjih las ob istem èasu, ko je ¹lo ¹e posebej dobro. Njena mama, po eni strani, iz nove in je bila pripravljena v nekaj trenutkih.