Obmocja eksplozije za pline in prah

Obstaja veliko krajev, kjer obstaja veliko nevarnosti za življenje in zdravje ljudi. Na videz varno mesto, ki je videti v našem mestu, prikrajšano za nekatere varnostne ukrepe, bi lahko ogrozilo prebivalstvo.

Takšna nevarnost je zagotovo bencinske črpalke, tehnična plinska skladišča, različni kraji prodaje in umetnost pirotehničnih materialov, da ne omenjamo vojaških objektov, ki so zelo pogosto v poljskih mestih.Vsaka od teh institucij, pomembna v svojih mestih, je merljiva stopnja tveganja za mestne ljudi, čeprav je en sistem koristen za pravilno delovanje splošnega prebivalstva. V načrtu za zmanjšanje tveganja ustrezne službe sprejmejo posebne ukrepe za povečanje obsega varnosti okoli teh prostorov.Zaščito takih prostorov urejajo posebni predpisi, ki zajemajo tako čas, ko je naložba v obratu v nevarnosti, kot tudi čas njegovega delovanja. Zdravstveni in varnostni predpisi imajo pri tem zelo dragoceno vlogo, ki je potrebna tako za zaposlene kot za moške, ki jim služijo "velika" dela.V tem smislu zaslužijo posebno pozornost bencinske črpalke, ki so zapisane v pokrajini skoraj vseh udeležencev. Na postajah se upošteva veliko vnetljivega goriva, ki lahko povzroči resno eksplozijo zaradi požara. Zato je uporaba potencialno eksplozivnih območij v varnostnem sistemu draga. Ta območja zavezujejo strožji varnostni režimi. Prepovedana je uporaba odprtega ognja. Pri servisiranju bencinske črpalke je treba posebno pozornost nameniti požarnim predpisom, saj lahko vsak, tudi najmanjši, povzroči eksplozijo, ki ogroža zdravje in delovanje mnogih žensk.