Kemiena odvisnost

Odvisnost od pornografije je patolo¹ki vzrok (od meje spolne zlorabe in spletnega holizma, ki vkljuèuje vse podrejene dnevne rutine do gledanja pornografskega materiala. Za odvisnike je gledanje pornografskega filma sredstvo za doseganje spolnega zadovoljstva, zato klasièni spolni odnos zanj ni veè primeren. Niè ni narobe s primerom, ko se pornografski film uporablja med samozadovoljevanjem ali kot del predigre, ki poveèuje navdu¹enje obeh partnerjev. S to motnjo nadaljujemo z ustvarjanjem ¹ele takrat, ko ¾elimo celoten urnik dneva v smislu mo¾nosti pridobivanja zadovoljstva s kroniènim gledanjem pornografskih materialov. Oseba, ki postane odvisna od pornografije, se obrne na gledanje pornografije tudi v delovnem èasu ali v èasu, ki ga mora porabiti za razmi¹ljanje ali izpolnjevanje drugih dol¾nosti. Zdravljenje se ka¾e v ustrezni terapevtski re¹itvi, ko odvisnik zaène èutiti, da izgubi nadzor nad svojim trajanjem in da patolo¹ki pogon zaène narekovati strategijo vsakdanjega ¾ivljenja.

https://neoproduct.eu/si/detoxic-izjemno-ucinkovito-ciscenje-moci-parazitov/Detoxic Izjemno učinkovito čiščenje moči parazitov

Èeprav gledanje pornografije s strani otrok lahko povzroèi opusto¹enje v njihovi psihi, pri odraslih (zavedajoè se konvencionalne narave gradiva, tak¹ne nevarnosti preprosto ni. Vendar, pod pogojem, da ne obstaja hitra odvisnost od pornografije, tj. Neomejena zasvojenost, ki ustvarja nadzor nad vsemi drugimi vidiki institucije. Obstaja pet stopenj odvisnosti od pornografije: odkrivanje, eksperimentiranje in preverjanje, neobèutljivost, stopnjevanje in izvajanje. Zdravljenje skupine odvisnikov se zaène ¹ele po doseganju pete faze, ko (¹e vedno vznemirljivo pasivno gledanje pornografskega materiala hitro ne prina¹a zadovoljstva. Ob uporabi ¾e razpolo¾ljivega erotiènega potenciala interneta, odvisniki zaèenjajo iskati prilo¾nosti za izvajanje zasebnih ve¹èin, ki so lahko nevarne za njihove lastne vrste. Na ¾alost je pogosto le izku¹nja neprijetnih posledic obravnavanega vedenja treznost spolno-spolnega mo¹kega s nagnjenostjo k pornografiji in mu dati razloge, potrebne za sestanek za seksologa.