Kako preveriti sve ino mletega mesa

Na¹a kuhinja ne gre najla¾je, ampak zaradi velikega ¹tevila mesa, ki jih v njej odkrijemo. Na nek naèin so bistvo dobre, poljske, domaèe kuhinje.

Organizacija organov ni najla¾ja naloga. Vsekakor je vsakdo naletel na truplo ali trdo. V nekaterih kuhinjah bi moral biti predmet, ki nas bo re¹il iz kulinariènih mishaps - mleta na telo. Obièajno je sestavljen iz veè ducatov majhnih rezil, ki so tesno vpeti. Ta pripomoèek deluje tako, da ne¾no drobi meso, ne da bi zdrobil kite. Idealno za vse vrste zrezkov in zrezkov. No¾i, v katerih je name¹èen mlin za mletje mesa, morajo biti pripravljeni iz nerjaveèega jekla - ne le zaradi trajnosti izdelka, ampak tudi zaradi higiene in funkcionalnosti. Preostali del ohi¹ja je ¹e vedno iz plastike. Meso, ki je bilo prebodeno z drobilnikom, ohranja naravne sokove v notranjosti, kar nam omogoèa, da po peèenju dobimo tudi mehko meso. Sam proces toplotne obdelave poteka enakomerno in hitreje. Podobno se èas mariniranja bistveno skraj¹a.

In lahko raèunamo na zaèimbe, ki so posuli meso, prodrejo v njegove globine, kar bo koristno za neprimerljiv okus mesa. Drobilnik mesa je odlièna mo¾nost za klasièno pestilo. Sam postopek priprave mesa ni samo uèinkovitej¹i, temveè tudi bolj tih. Obstaja odlièen prihranek energije za domaèe ¾enske. Crusher, neopazne velikosti je zelo preprosta, lahko tudi enostavno pranje pod to vodo, èeprav ni vse mogoèe dati v pomivalni stroj. Pri zadnji obveznosti je vredno poznati navodila za uporabo. Pri pranju rok se je treba nauèiti previdnosti - rezila nas lahko enostavno re¾ejo! Drobilnik telesa je neloèljiv spremljevalec mnogih profesionalnih kuharjev, pa tudi ¾ensk iz hi¹e, ki vedo, da bomo na tej nizki cesti pripravili obèutljivo in soèno meso.