Financni nacrt

Program enova je finančni in računovodski sistem, ki podjetju zagotavlja obsežne računovodske in finančne storitve za podjetje. Ta storitev se izvaja zlasti na področju snemanja dokumentacije, rezervacije te datoteke, dajanja izjav in poročil, tako prisotnih kot periodičnih.

Program enova med drugim omogoča shranjevanje spletnega mesta s funkcijo ločevanja poddnevnikov. Poleg tega ponuja možnost vodenja evidenc o DDV pri nakupih in prodaji. In daje priložnost za snemanje dokumentov. Tu govorim o dokumentih, ki niso računi - na primer bančni izpiski, memorandumi, uvozni dokumenti, gotovinska poročila ali plačilne liste. Ta program vam daje tudi možnost uravnoteženja in prometa. Omogoča tudi oddajo pri izvajalcih in plačilno razmišljanje. Dejstvo, da program enova daje priložnost za snemanje valutnih poravnav, zasluži pomoč. To se izvede skupaj s tabelo deviznih tečajev ter s samodejnim izračunavanjem in beleženjem tečajnih razlik.Če se spletna mesta izvajajo v tem programu, jih boste lahko razdelili v odloke o določenih vrstah dokumentov. Zapisi o dokumentih bodo omogočili samodejni prenos na spletna mesta. Program vsebuje veliko dostopnih evidenc o DDV. DDV je mogoče obračunati tako v gotovini kot tudi na podlagi nastanka poslovnega dogodka. Program hkrati daje možnost vodenja gotovine in bančnih poročil. Poleg tega gre za izkaz stanja in prometa. Omogoča določitev bilanc stanja podjetij.Okrašeni program trenutno obstaja v dokumentaciji za račune strank. Govorim predvsem o obrestnih menicah, opominih pri plačilih, prenosih in potrdilih.Program enova vam omogoča podporo pri upravljanju človeških virov. Obstaja izjemno velika funkcionalnost, ki se ponavadi širi, zato jo priporočajo podjetjem z vsemi uspehi. Če povzamemo, program enova je idealen finančni in računovodski sistem.