Centralni sesalnik trzebinia

Proizvajalci centralnih sesalnikov zagotavljajo, da je vgradnja centralnega sesalnega sistema nizka, ne na kateri koli stopnji gradnje, temveè vsaj v uspehu sekundarne vgradnje v stavbe, ki so ¾e v postopku prenove ali pa so ¾e obnovljene. Centralni sesalniki delajo odlièno, vendar ne v visokih stavbah in stanovanjih, ampak ¹e posebej v uspehu industrijskih prostorov. Filtracijski sistem, ki se uporablja v centralnih sesalnikih, izbolj¹uje kakovost zraka v zaprtih prostorih, vsa moè èi¹èenja in miren naèin delovanja pa zagotavljata u¾itek uporabe centralnega sesalnega sistema ¾e veè let. Centralni sesalni sistem se izka¾e iz: \ t

Centralna napravaCentralna enota, t.j. sesalnik - obièajno je kombinirana v zaprtih gospodarskih prostorih, kot so podstre¹je, klet, kurilnica, gara¾a ali podstre¹je. Naprava vsebuje filtre, ki prepreèujejo vse pomembnej¹e neèistoèe, vendar ta parameter ne zmanj¹uje sesalne moèi sesalnika, ki ne glede na velikost prahu v monta¾i ostane nespremenjen.Izhodna vtiènicaZraèna loputa omogoèa evakuacijo zraka brez prahu zunaj stavbe. Vse alergene, kot so prah, pr¹ice in delci velikosti 1/10000 mm, se izloèijo iz hi¹e, ki izbere neprijeten vonj zraka iz norme, glede na preprosto te¾avo prej¹njih prenosnih sesalnikov.Namestitev sesanja & nbsp;Sesalni vodi v perspektivi PVC cevi so organizirani pod ometom, v razpokah zidov, v zemlji¹èih zgrajenih objektov ali na ometu. Omogoèajo vezavo sesalnih prikljuèkov na osrednji del. V blokih, ki so ¾e na voljo, lahko uporabite podstre¹je za zadnji objekt, med stene in namestitvene kanale.Sesalne vtiènice & nbsp;Nahajajo se v pisarni¹ki stavbi v tak¹ni obliki, da jo je mogoèe doseèi s sesalno cevjo (7-12 metrov celo do najbolj oddaljenih kotov prostorov. Najbolj optimalne pogoje sesanja zagotavljajo sesalne vtiènice, ki se nahajajo v osrednjih prostorih, npr. Na hodniku ali v hodniku. ©tevilo sesalnih prikljuèkov, ki jih priporoèajo distributerji centralnih sesalnih sistemov, je 1-3 vtiènice za prostor pribli¾no 80 kvadratnih metrov.