Aura za rezanje

https://h-ocream.eu/si/HondroCream - Celovito skupno terapijo za obnovitev telesne pripravljenosti!

Èasi so nepreklicno potekali, na primer, pri rezanju zelja v predmet siliranja, ki se je igral s pomoèjo no¾a. Nova razlièica je bila hitro izbolj¹ana z roènim rezalnikom. Rezalnik za zelje se uporablja za rezanje veèje kolièine zelja. Obstaja veliko univerzalnih naprav, katerih glavna vrednost je zelje, po uporabi posebne opreme pa lahko izpolnijo edinstvene vloge, npr.

Rezalnik zelja za elektrièno zelje se prav tako uporablja v gostinskih obratih, restavracijah in gospodinjstvih. ©e toliko bolj, da se nacionalna zavest o pravilni prehrani vsako leto poveèa. Vse veè ¾ensk namerava slediti vegetarijanski prehrani, ne iz etiènega, ampak tudi iz zdravja.V obdobju, ko jemo veliko zelenjave in sadja, potrebujemo drobilnik. Znanstveno je dokazano, da je bogatej¹i svet, manj je mesa v njem in veè odliènih izdelkov, kot so zelje, nova zelenjava in izdelki. Ti materiali so moèni v ¹tevilnih vitaminih, kot so vitamin I, C, B. E. Kot veè vlaken, ki spodbujajo presnovo, ki pride do ni¾je telesne te¾e, in to spodbuja huj¹anje. Igra vkljuèuje zelenjavo, ki je najmanj ma¹èobnih ¾ivil, kar dokazuje, da si lahko huj¹anje ¾enske privo¹èijo, da sprejmejo zelenjavno moko v veliko. Szatkownica bo lahko v bli¾nji prihodnosti pripravila celo ogromno vsote te zelenjave, npr. V primeru naèrtovanega nabiranja zelja. Tovrstni stroj zelo lepo zagotavlja rezine zelja, kar pomeni, da je material zelo dragocen. Drobilnik zelja je izdelan iz kovinskega ohi¹ja, motorja, jermenskega prenosnika, ki poganja gred. Na gredi je delovni disk, ki je razporejen v pet no¾ev s spiralnim rezalnim robom. Vse to zagotavlja stalen in optimalen rezalni kot. Nad plo¹èo je name¹èen polnilni lijak. In pod ¹èitom je ¾leb, po katerem se zdrobi zelje. Poleg tega je drobilnik znaèilno visoka odpornost, saj je v celoti zgrajena iz nerjaveèega jekla. Je enostaven za uporabo, poleg tega pa je pomembno, da ga prilagodite tako, da zaprete zadeve s ¹tevilnimi dodatki.